Dốt hay nói chữ – Phụng Hoàng San

Người hay chữ kia, rủi có con vợ hư lắm, cùng chẳng đã, phải đánh và nói rằng:

– Sự bất đắc dĩ tao mới đánh mầy, chớ tao cũng biết: giáo đa thì thành oán.

Có anh dốt kia nghe đặng, cũng về bắt vợ cúi xuống đánh mà nói rằng:

– Sự mất bát dĩa tao mới đánh mầy, chớ tao cũng biết: gáo tra dài cán!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!