Mau phai – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có người kia ở Mỏ Cày, có nghề chụp hình, cậy người đi nói vợ.

Cha mẹ đàng gái nói:

– Để tôi hỏi lại coi con tôi nó ưng không đã.

Tối lại cha mẹ kêu con gái ra hỏi rằng:

– Có thầy chụp hình đi nói mầy đó, sao mầy có ưng không?

Con gái ấy vùng khóc lên mà nói với mẹ rằng:

– Tôi không ưng thầy chụp hình đâu!

Mẹ hỏi sao vậy?

Con gái rằng:

– Mau phai lắm!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!