Mặt dày – Phụng Hoàng San

Anh không râu đố giả ngộ chú có râu rằng:

– Đố anh trong đời vật gì thiệt cứng?

Chú nọ trả lời rằng:

– Đá với sắt là cứng chớ giống gì.

Anh kia nói:

– Không phải, đá đập phải nát, sắt nướng phải mềm

Hỏi:

– Vậy chớ giống gì cứng?

Anh kia nói:

– Râu là cứng!

Chú có râu nói:

– Có lẽ nào râu lại cứng hơn sắt đá?

Anh kia nói:

– Anh nghĩ mà coi, da mặt anh dày cui nó dùi phủng nó ra, sao gọi rằng không cứng?

Chú có râu đáp lại rằng:

– Tuy cứng thì cứng mà cũng không bằng da mặt chú mầy, vì nó dùi hoài mà không phủng nên nó không ra được!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!