Mặt dày – Thọ An

Hai anh, một anh có râu và một anh không có râu. Anh không có râu, muốn xỏ anh kia, mới đố rằng:

– Tôi đố anh, vật gì cứng nhất?

Anh có râu nói:

– Đá với sắt cứng nhất, chứ gì?

– Không phải,

– Đá với sắt mà không cứng, thì còn gì cứng hơn nữa.

– Đá đập phải vỡ, sắt nung phải mềm!

– Vậy thì anh bảo cái gì cứng?

– Râu, chứ gì!

– Có khi nào râu lại cứng hơn sắt được? Anh nói thế, tôi không chịu.

– Anh thử nghĩ mà xem: như da mặt anh dày thế kia, mà nó còn dùi thủng ra được, thì râu không cứng là gì?

Anh có râu hiểu là anh nọ nói xỏ mình, mới đáp rằng:

– Da mặt tôi dày thật, nhưng mà cũng không dày bằng da mặt anh.

– Sao vậy?

– Bởi vì râu cứng thế, mà cũng không dùi thủng được!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!