Cờ ngoài bài trong – Thọ An

Hai anh ngồi đánh cờ chiếu tướng, ăn tiền. Có một anh đứng ngoài, cứ mách bảo hão, nói làm sao, cũng không chịu nghe.

Một anh phải nước cờ bí sắp sửa thua. Anh đứng ngoài cứ chỉ trỏ, mách nước nọ, xúi nước kia. Anh bí cờ tức mình, đứng dậy, tát anh mách đánh ‘bốp’ một cái. Anh mách, một tay xoa má, còn một tay cứ chỉ vào bàn cờ mà nói rằng:

– Kìa! Sao không ghểnh sĩ, để người ta chiếu tướng, thua bây giờ!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!