Chỉ nước cờ (chuyện cờ tướng) – Phụng Hoàng San

Hai người đánh cờ tướng, bất phân thắng bại, ngặt một điều. Có một anh đứng ngoài, làm tài khôn, chỉ nước hoài.

Anh kia thất nước đổ quạu, đứng dậy xán một bốp tai đau điếng. Anh bị đòn vừa thối lui ít bước, nhưng chứng nào tật ấy, vừa một tay vò má tía lia, tay kia vẫn ráng chỉ mà rằng:

– Không sập sĩ, bí chết đi còn gì?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!