Cho sống lại – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Tên thầy kia mang tủ đi làm thuốc dạo. Cho thuốc một đứa con nít rủi chết, chủ giận biểu phải đem về chôn. Tên thầy bỏ vào tủ mang đi về.

Có nhà kia kêu thầy vào làm thuốc.

Thầy vào kéo tủ ra hốt, quên kéo tuốt ngăn tủ lòi cái thây thằng nhỏ.

Chủ nhà thất kinh, hỏi:

– Úy! Thây con ai mà thầy đem đó?

Thầy trả lời rằng:

– Con nhà kia uống thuốc thầy nào chết đi, bây giờ biểu tôi đem về cho thuốc cho sống lại.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!