Thủy Triều Ca

Hãy suy xem tích xưa truyền để, khéo chuyển vần phân rẽ thai sanh;

Tháng giêng tháng bảy đà minh, mồng năm mười chín đành rành chẳng sai;

Tháng tám cùng với tháng hai, vốn chỉn giữa ngày mười bảy mồng ba;

Nhiệm mầu trong ấy a nga, lạ thay tháng chín tháng ba hai lần;

Vốn một tuần lấn về tháng trước, ngày hai mươi như ước sanh ra;

Hai mươi bảy với mười ba, nầy kì ba chín thiệt là chẳng hư;

Tháng mười nhẫn tháng tư nào một, mười một thôi lại trót hai rằm,

Tháng mười một với tháng năm, mồng chín chẳng lầm cùng hai mươi ba;

Lục lạp nào sai ngoa mưu tốt, mồng bảy hai mươi mốt thấy tin;

Ngụ vận phóng ý một thiên, tuy rằng muôn lược cũng nên giúp dùng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!