Hải Môn Ca

La Hà xuống ngọn sông Gianh, phòng bán nhựt trình vượt đến Thuận Cô:

Cửa An nẻo nọ sóng xô, ngọc từ Xã Thái ồ ồ chảy tuôn;

Một thôi đến Nhựt Lệ môn, Minh Linh cửa ấy sắc chôn làm hàn;

Một ngày trải khắp giang san, đến miền cửa Việt sắc hàn hiểm sao;

Một ngày lại đến cửa Eo, cửa Hàn ngăn sắc sóng reo dầy dầy;

Hung Tư Dung cũng một ngày, một canh vượt thủy nầy nầy Cảnh Dương,

Một ngày rưỡi lại sang cừa Ải, dò ba canh lại tới Cu Đê;

Đà Nung cửa đặt tuần tự, Đại Chiếm cửa ấy phỏng đi một ngày;

Thủy hành trót một canh chầy, Hiệp Hòa bên nọ, nơi đây An Hòa;

Thủy một canh lại qua Châu Ổ, Sa Thẩm kia đi bộ hai canh;

Một canh tiều hải bộ hành, Đại Nham Ba CỔ thủy trình bao xa;

Một ngày đến huyện Mộ Hoa, Mĩ Á cửa nọ thiệt là hiểm thay!

Thủy hành phỏng độ nửa ngày, suốt Bồng Sơn huyện thiệt đây Sa Hoàng;

Hai canh cửa Kim Bồng hải khẩu, phỏng vượt qua Tài Phú một canh;

Vào Nước Hòn một nhựt trình, tới miền Nước Mặn bộ hành một ngày:

Cù lao đây Xuân Đài chốn nọ, Mây Nước vào Yên Phú Đà Nung:

Sông ngang thủy thế mênh mông, qua miền Nha Lỗ phỏng trong nửa ngày;

Tới Nha Trang một ngày chầy, lại trong nửa ngày đến tiểu Nha Trang;

Cam Ranh cửa ấy lênh lang, thủy ba canh suốt, đi đàng năm canh;

Quan Man Rang một nhựt trình, tới cửa Man Rí thủy hành một ngày;

Phố thời đây kìa kìa cửa Cạn, đến Mali phỏng bán nhựt trình;

Thủy hành phỏng độ tam canh, Xích Ram cửa ấy nước xanh như chàm;

Từ Xích Ram vào miền cửa Lộn, phỏng bộ hành đến bốn trống canh;

Đến Cao Ma nhị nhựt trình; ấy thời đã lại Chiêm Thành phong cương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!