Phong nguyệt ngâm

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hữu vô võng niệm hữu vô sinh,

Bất hữu hư vô lý bất minh.

Thụ thượng xuân thanh phong đạm đạm,

Thủy trung thu sắc nguyệt doanh doanh.

Trừ phi kim cổ tồn hình tích,

Tận thị càn khôn biểu tính tình.

Giải đáo nhân gian đa thiểu cục,

Tam tam cửu cửu tự nhiên thành. (1)

Dịch nghĩa: Ngâm gió trăng

Có ý nghĩ xấu về lẽ có không thì có không sinh ra,

Không có hư vô thì lý không sáng sủa.

Tiếng xuân trên cây: gió nhè nhẹ,

Sắc thu trong nước: trăng đầy đầy.

Trừ phi vật xưa nay còn lưu lại hình tích,

Tất cả đều là cái mà trời đất biểu lộ tính tình.

Hiểu được bao nhiêu cuộc ở cõi đời,

Thuận theo lý của vũ trụ, được tượng trưng bằng số ba và số 9 thì tự nhiên thành.

Chú thích

(1): Theo văn hóa Trung Quốc, số 3 mang ý nghĩa đặc biệt và thần bí. Số 9 là số dương cao nhất, là thiên số.

Hoài Anh dịch thơ

Cứ nghĩ bậy ắt sinh không, có,

Không hư vô, lý khó sáng ra.

Tiếng thu: cây gió nhẹ hòa,

Vầng trăng trong nước đậm đà sắc thu.

Trừ phi hình tích rõ phô,

Vật đều trời đất phú cho tính, tình.

Chuyện đời mọi cuộc, hiểu rành,

Thuận lý vũ trụ, việc thành tự nhiên.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!