Kỳ nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ẩn ước sính đình hộ vị khai,

Xuân phong dương liễu lục Chương Đài (1).

Khởi vô nguyệt hạ Cầu hoàng khúc,

Vị hữu vân trung thổ phượng tài.

Dịch nghĩa: Bài hai

Thấp thoáng dáng mảnh khảnh, cửa chưa mở,

Gió xuân dương liễu biếc Chương Đài.

Há không có khúc Cầu hoàng dưới trăng,

Bởi có tài nhả phượng ở trong mây.

Chú thích

(1): Chương Đài: địa danh ở thành Trường An, Trung Quốc.

(2): Cầu hoàng khúc: khúc hát uyên ương

Hoài Anh dịch thơ

Cửa khép thoáng nhìn dáng mảnh mai,

Gió xuân dưỡng liễu biếc Chương Đài.

Há không dưới nguyệt Cầu hoàng khúc,

Nhả phượng tài cao ẩn giữa mây.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!