Kỳ cửu

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ngô nhân hồn nhược nhạn,

Nam bắc cộng phi minh.

Tiên hậu phân tân chủ,

Thê trì ức đệ huynh.

Dung dung minh nguyệt viện,

Mạc mạc mộ vân thành.

Vạn lý đồng vi khách,

Thiên nhai nhất phiến tình.

Dịch nghĩa: Bài chín

Bọn ta giống như nhạn,

Nam bắc cùng bay kêu.

Trước sau phân chủ khách,

Đậu lâu nơi nào nhớ anh em.

Đầy đặn trăng sáng ở viện,

Mờ mịt thành mây tối.

Vạn dặm cùng là khách,

Chân trời một tấm tình.

Hoài Anh dịch thơ

Bọn ta với nhạn khác nào,

Cùng bay nam bắc cùng kêu ngắn dài.

Trước sau chủ khách phân ngôi,

Đậu lâu mong nhớ bồi hồi anh em.

Đầy đầy trăng sáng viện đêm,

Mờ mờ chiều tối đùn thêm mây thành.

Cùng thân đất khách nổi nênh,

Nơi chân trời một tấm tình gửi nhau.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!