Họa

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hà xứ tư quân thiết,

Đình tiền nhất thụ mai.

Thụ tam đông vũ tuyết,

Vô bán điểm trần ai.

Mộng nhiễu hương phong động,

Ảnh tùy dạ nguyệt lai,

Khứ niên khanh họa tặng,

Độc ngã chiếm xuân khôi.

Dịch nghĩa: Họa

Nơi nào nhớ anh tha thiết,

Trước sân một cành mai.

Chịu mưa tuyết ba tháng đông,

Không một chút bụi trần.

Mộng vấn vít gió thơm động,

Bóng theo trăng đêm tới.

Năm ngoái anh vẽ tặng,

Mình ta chiếm giải hoa khôi mùa xuân.

Hoài Anh dịch thơ

Nơi nào nhớ anh nhất,

Trước sân một cội mai.

Chịu ba đông mưa tuyết,

Không bợn chút trần ai.

Mộng quẩn gió thơm động,

Bóng theo trăng tới nơi.

Năm ngoái anh vẽ tặng,

Ta độc chiếm hoa khôi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!