Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Giang lâu đồng thướng tứ mang nhiên,

Mạc mạc hàn vân đạm đạm yên.

Sầu thính giá cô song lệ lạc,

Dạ phi hồ điệp ngũ canh truyền.

Trường lưu Áo thủy tương tư địa,

Viễn vọng Hàn san biệt hận thiên.

Dao tưởng Nam quy quân phản trạo,

Cố hương tái hội tại minh niên.

Dịch nghĩa: Cùng Hà Bình đề nhớ Trình Khắc Gia làm khách ở Triều Dương

Cùng lên lầu sông tứ mênh mang,

Mây lạnh mù mịt, khói nhạt.

Sầu nghe chim đa đa hai hàng lệ rơi,

Đêm mộng làm bướm bay suốt năm canh.

Sông Áo chảy dài đó là đất tương tư,

Xa vọng núi Hàn một trời biệt hận.

Nghĩ tới chuyện anh quay chèo về Nam,

Gặp lại ở cố hương lúc sang năm.

Hoài Anh dịch thơ

Bâng khuâng cùng bước lên lầu,

Mịt mù mây lạnh, nhạt màu khói sông.

Nghe đa đa, lệ tuông dòng,

Đêm mơ làm bướm bay vòng năm canh.

Tương tư, sông Áo chảy nhanh,

Vọng Hàn san, xót hận tình biệt ly.

Những mong bạn sớm trở về,

Sang năm gặp lại chốn quê hương mình.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!