Đau gót chân

Đau gót chân (thống căn chứng) cũng gọi là Túc căn thống là chỉ một chứng bệnh đau chủ yếu ở vùng bàn chân và gót chân. Có thể chia làm hai loại là đau bàn chân (cước chưởng thống) và đau gót chân (cước căn thống). Đau bàn chân thường vì lằn cung ngang (hoành cung) bị tổn thương. Đau gót chân phần lớn do phần tổ chức đệm xơ và mỡ của chân bị thoái hóa, hoặc cân mạc bàn chân tổn thương, phát sinh các nguyên nhân dẫn tới chứng viêm xuất hiện cục bộ hoặc viêm túi hoạt dịch các đốt khớp xương bàn chân và gai xương bàn chân … Đau gót chân bắt đầu phát bệnh đột ngột thường không có tiền sử ngoại thương rõ ràng. Bệnh nhân khi đứng hoặc đi cảm thấy đau đớn như kim châm, ở cục bộ có áp thống diểm rõ rệt, chụp phim X-quang, trừ gai xương bàn chân ra, nói chung không có bất kỳ biến đổi gì về chất xương cả.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!