Nữ nhi ca

Ăn vóc, học hay,

Một ngày một lớn.

Bớt giỡn bớt chơi,

Cười cười, nói nói,

Khoe giỏi khoe khôn,

So hơn tính thiệt,

Cưới việc tranh công,

Ăng chùng nói vụng.

Làm nũng khóc la,

Nghịc cha nghịc mẹ, (10)

Hiếp trẻ đánh em,

Nhem thèm sắp nhỏ,

Điều có nói không,

Đòi bồng đòi ẵm,

Đi tắm không kỳ,

Mặt lỳ mày lợm,

Đóng khớm, đóng hờm,

Đổ cơm đổ cháo,

Vọc gạo giỡn tiền,

Đông kiềng vòng chuỗi, (20)

Đòi cổi đòi đeo,

Leo trèo nhảy múa,

Chưởi rủa rầy rà,

Gần xe nghe tiếng,

Làm biếng ngủ ngày,

Từ rày bỏ hết,

Có nết có na,

Thờ cha kính mẹ,

Thương trẻ mến em,

Dưới êm trên thuận, (30)

Đi đứng dịu dàng,

Ra đàng tề chỉnh,

Cung kính khiêm nhường,

Kẻ thương người mến,

Ai đến hỏi chào,

Có sao nói vậy,

Mắt thấy tai nghe,

Còn e lầm lỗi,

Phước tội chẳng chừng,

Nên đừng nói bậy, (40)

Kẻ vạy người ngay,

Mặc ai phải chẳng,

Ngay thẳng thiệt thà,

Việc nhà lần học,

Kẻ tóc chơn tơ,

Ngày giờ phải tiếc,

Cứ việc làm ăn,

Cho bằng chúng bạn,

Việc bán việc buôn,

Học khôn học kéo, (50)

Thêu tỉu vá may;

Hằng ngày ra sức,

Bánh mức nem bì,

Món chi cũng giỏi,

Mới gọi gái lành,

Rạng danh thục nữ,

Quân tử hảo cừu,

Danh lưu hậu thế,

Dạy để mấy lời,

Phen người giồi ngọc, (60)

Chợ-lớn, ngày 11 juin 1888.

Mậu-tí niên, ngũ ngoạt sơ nhị nhựt.

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!