Chợ Cây Da – Thung Dung Thị

Chợ Cây Da ở phía nam trấn thự, ở chân trại bên hữu của thành Gia Định, dưới có dây da cổ thụ, cành lá xòa ra đến nửa mẫu, người buôn họp chợ ở đây. Cứ canh tư thì người miền núi cầm đuốc gánh đội dưa quả, rau, đậu đến họp chợ ngồi ở đầu phía tây, người buôn mua đem về. Đến sáng ra thì đằng đầu phía nam chợ và phía bắc đường phố, cá thịt hàng hóa mới đến bày, mua bán đến chập choạng mới tan.

Chợ Cây Da xưa có lẽ ở công viên có cây da xum suê trước mặt Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và đường lớn nói đây có lẽ là đường Lý Tự Trọng – đầu đường cái quan đi miền Tây (Nguyễn Trãi hiện nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!