Tưởng là gì – Thọ An

Có hai bác tính hay sợ vợ, cùng ở láng giềng với nhau.

Một hôm, bác nọ, vợ đi vắng, ở nhà giời mưa, có váy vợ phơi, quên không cất vào, để mưa ướt cả. Khi vợ về, nó chửi cho một trận đê nhục, chán rồi, nó đánh cu cậu tối tăm cả mắt mũi lại.

Bác bên cạnh thấy bác kia vợ đánh chửi tệ như vậy mới lẩm bẩm rằng:

– Đ … mẹ kiếp! Chẳng phải tay ông …

Vợ nghe thấy, trợn mắt lên, hỏi dồn rằng:

– Phải tay ông, thì ông làm gì hử? Ông làm cái gì??

– Phải tay ông, thị ông … cất trước lúc giời chưa mưa, chứ gì!…

Viết một bình luận

error: Content is protected !!