Ông đánh cháu – Phụng Hoàng San

Ông già kia sai thằng cháu nội lên bảy tuổi, đi mua một đồng xu dầu một đồng xu giấm. Nó hỏi ông dầu với giấm đựng chung lại được không. Ổng biểu đựng riêng hai chén.

Nó đi một hồi lâu rồi trở lại hỏi rằng:

– Đồng xu nào mua dầu, đồng nào mua giấm?

Ổng nói:

– Đồng nào cũng được, phải hỏi gì?

Nó đi một hồi lại trở về hỏi nữa.

– Chén nào đựng dầu, chén nào đựng giấm?

Ổng tức mình giọi nó hai ba cái.

Kế cha nó đi xóm về, ổng học chuyện lại cho cha nó nghe. Thằng chả chẳng nói gì hết, ném dù xuống, một tay thì nắm đầu, một tay thì nó giọi đầu nó tía lia.

Ổng thấy vậy hỏi:

– Mầy điên hay sao vậy?

Nó nói:

– Không phải điên, cha đánh con tôi dữ quá, thử coi tôi đánh con cha có được hay không!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!