Người lùn hun vợ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Người lùn mới cưới vợ, lúc lên giàn, hun vợ hơn một trăm cái mà chưa thôi.

Vợ hỏi sao vậy?

Nó nói:

– Chớ để tao xuống dưới rồi, mai tao lên chưa tới đây đa!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!