Một món cũng đủ – Phụng Hoàng San

Ông thầy dạy dạo kia, đến nhà ông chủ khai trường. Ông chủ dọn tiệc đãi, có làm một con ngỗng, và các món đồ khác ăn uống rượu nữa.

Đương ngồi ăn, thầy nói với ông chủ rằng:

– Vả chăng sự ở đời là sự trường cửu, cũng phải tiết kiệm mới bền lâu được. Từ rày sắp lên, xin đừng dọn nhiều món nữa!

Thầy chỉ con ngỗng trong mâm mà nói rằng:

– Mỗi bữa chừng một món như vầy cũng đủ dùng.

Mỗi bữa ăn chừng một con ngỗng, rốt năm cũng đủ bán hết sự nghiệp ông chủ nhà.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!