Hết gạo – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có thầy kia dạy học trò mà có tánh dê. Có hai vợ chồng tên nọ cho con học. Lão thầy thấy mẹ thằng đó ngộ, ý muốn ve vãn, nói ló mòi ra, con con mẹ nọ biết, nó về nói lại với cha mẹ nó. Hai vợ chồng tính phá ông thầy chơi.

Bữa nọ thằng nhỏ thưa với thầy rằng:

– Má tôi biểu tôi thưa với thầy, tía tôi đi khỏi, mời thầy tối nay qua chơi.

Lão thầy mừng, tối lơn tơn qua, ngồi uống nước mới vừa rồi, kế người chồng về kêu cửa. lão thầy sợ quá, sớn sác không biết chạy đi đâu. Con mẻ nói nhỏ với thầy rằng:

– Thôi, dưới nhà dưới tôi có sẵn lúa đương xay đó, thầy xuống giả đò xay, chồng tôi về một chút rồi đi, rồi mình sẽ nói chuyện.

Lão thầy túng phải xuống xay.

Chừng người chồng vô hỏi:

– Vậy chớ ai xay lúa đó?

Vợ rằng:

– Tôi mướn ông thầy xay lúa.

Người chồng biểu vợ châm nước uống, uống nước rồi biểu vợ:

– Mầy đi nấu cho tao ba hột cháo, tao ăn rồi tao đi lấy củi.

Vợ đi nấu cháo ăn uống xong rồi, kéo vợ xuống đè vợ giữa ngựa đó giỡn chơi hoài.

Lão thầy thấy gai con mắt quá phải ráng mà xay cho tới sáng, hết ba chục giạ lúa, rồi rút cửa sau về mất.

Cách nửa tháng, thằng nhỏ nói:

– Thưa thầy, tía tôi đi khỏi, má tôi biểu mời thầy qua chơi.

Thầy giận mà nói rằng:

– Thôi, tao biết rồi, bên nhà má mầy đà hết gạo rồi đa!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!