Giấu cày – Phụng Hoàng San

Một lão cày ruộng kia, tới buổi, vợ kêu về ăn cơm, lão nói lớn lên rằng:

– Khoan đã! Để tao giấu cái cày đi đã rồi sẽ về.

Vợ dặn:

– Giấu cày thì phải làm thinh, chớ ông la lớn chúng nghe nó ăn cắp đi còn gì? Từ rày sắp lên đừng có nói lớn như vậy nữa.

Về ăn rồi trở ra thì quả thật chúng đã lấy mất cái cày. Lão lật đật chạy về giõ miệng vào lỗ tai vợ mà nói nhỏ rằng:

– Họ ăn cắp cái cày rồi mụ à!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!