Cạo váy – Phụng Hoàng San

Người ta biểu tên thợ váy tai (ngoáy tai). Thợ váy đau quá, chịu đà không nổi. Váy xong một bên, thợ biểu day qua bên kia.

Người ấy nói:

– Ủa! Còn lấy bên nầy nữa sao? Vậy mà tôi tưởng lấy hai bên một lượt. Sao mà nó đau thấu bên nây qua bên kia vậy?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!