Bụng không – Phụng Hoàng San

Một anh học trò gần ngày thi, lo lắng quá sức, đến nỗi ăn không ngon, nằm không ngủ. Vợ, vì ngày xưa học trò thi đều lớn tuổi, vợ anh thấy vậy mới nói:

– Tôi coi bộ anh lo thi nó cũng khó bằng tôi lo đẻ!

Anh học trò trả lời:

– Hứ! Đẻ coi vậy mà còn dễ.

Con mẻ cãi lại, hỏi đẻ sao mà dễ?

Ảnh nói tỉnh khô:

– Thứ đàn bà có con sẵn trong bụng, nín hơi rặn thét nó phải ra, cho nên đẻ không khó khiết gì. Chứ như tôi đây, gần ngày thi mà bụng trống chữ không, mới lấy gì mà rặn. Thi khó hơn đẻ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!