Xả vất

Chú lính Huế chứng hay làm trẹo chơi. Đi đường mắc sông mới cắc cớ ngồi xề một bên cửa ngõ chúng xả. Người ta thấy la mắng om sòm:

– Ủa, thằng cha nầy bậy chết! Ở đâu khéo tới mà xả vất không kìa?

Nó liền day lại mà nói:

– Cơ khộ thôi thê! Ợ ngoài Huệ vô đây mà yạ, còn kêu là yạ vật. Đi mô chừ mà yạ cho khỏi yạ vật.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!