Tú Suất lật váy bà quan

Tú Suất (1) là tay kì cào hay chơi lắt lở. Bữa kia, bà Tổng đốc đi ngang qua trước phố; trời thì mưa lâm râm. Chúng bạn cắc cớ đố nhau, ai dám ra làm thế mà lật váy bà quan lớn chơi.

Anh ta chịu phóc lấy, lăng căng trong phố bước ra, lanh chanh, lấy chơn tát bùn văng lên váy bà ấy. Lật đật chạy lại, miệng nói: ‘trăm lạy bà, con xin lỗi,’ tay cầm khăn xách quách cái váy lên làm bộ chùi lia. Ban đầu còn thấp thấp, sau càng dở lên cao. Bà quan mắc cỡ lấy tay đùa xuống, nói rằng: ‘Chả hề chi’.


(1) Tú Suất là con ông đốc học (Vĩnh Long), nguyên là người huyện Chương Đức tỉnh Hà Nội. Người ấy là một người trong tứ hung đất Bắc

Viết một bình luận

error: Content is protected !!