Đối thần lần với khí gió

Từ nước Nam giao hòa lần đầu và lần sau đây với nước Phú Lang Sa, các anh văn thần nghạnh với vua, ghét đình thần, sao có hòa với Tây. Ông Ngụy Khắc Đản làm hồi sứ đi Tây về, ra ngồi bố chánh tỉnh Nghệ An, văn thần cắc cớ làm câu đối dán vách thành nhạo chơi rằng:

Bố đại thần, con đại thần! Đại thần gì? Thần lần.

Quan thấy lột đem vô, ông bố mới viết một câu mà đối lại như vầy:

Nay sĩ khí, mai sĩ khí; sĩ khí gì? Khí gió …

Viết một bình luận

error: Content is protected !!