Chữ thiên trồi đầu

Lão kia hay chữ, mà cà xốc; thấy con kia đề đạm nhủm nha có duyên có sắc thì hát chọc rằng:

Thấy em cũng muốn làm quen,

Lại sợ em có chữ thiên trồi đầu.

Con kia đáp lại:

Anh ơi, chớ nói thêm rầu,

Chữ thiên trồi đầu lại có phết vai.

Chú thích: Trong cách viết chữ Hán – Nôm thì chữ thiên trồi đầu tức chữ “phu” là chồng. Tương tự, chữ thiên trồi đầu có phết vai tức chữ “thất” là mất, ý muốn nói có chồng nhưng mà chồng đã chết.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!