Chim trả thù

Chùa Thiện tân có chim sáo làm ổ trên chỉ vỉ, tiếng tục kêu là thu kỉ; trên ván bửng có một con rắn lớn, mỗi khi chim vừa đủ lông ra ràng, thì bò ra nuốt hết; chim mẹ buồn kêu ít ngày rồi bay đi mất.

Ai nấy không dè nó trở lại nữa, té ra năm thứ ba nó lại tới mà làm ổ như trước. Con nó vừa lớn lên, nó liền bay đi, ba bữa mới trở về, vào ổ kêu con mà cho ăn. Con rắn lớn ấy cứ việc bò ra, vừa động ổ, hai con sáo thất kinh kêu la thắm thiết, bay bổng lên trên mây xanh.

Một hồi nghe tiếng ào ào, trời đất tối tăm, ai nấy sợ hãi, ra coi thì thấy một con chim lớn, kiến sè che mất mặt trời, ở đâu trên không ùn ùn liệng xuống như dông, đánh một bấu con rắn đứt đầu, phá gia thu tan nát rồi chớp kiến bay đi, hai con sáo bay theo sau dường như làm lễ đưa.

Phá ổ rồi, hai con sáo con té xuống, một con sống một con chết, thầy chùa bắt con sống để nuôi trên lầu chuông; giây lâu hai con sáo lớn trở về cho ăn như cũ, đến khi con nó bay được, liền đem nhau đi mất.

Sách dị sử bàn rằng:  Năm sau còn tới là chẳng dè có họa nữa; năm thứ ba cứ việc làm ổ chỗ cũ, thì kế báo thù đã sắp rồi; ba ngày không trở về, thì chắc là đi khóc bên Tần Đình (1). Chim lớn ấy thì là tiên gươm, thình lình bay tới, đánh một cái rồi lại bay đi, diệu thủ không không (tay phép không không) có gì hơn nữa.

(1) Thuở xưa nước Ngô lấn nước Trịnh, ông Thân Bao Tư qua viện binh nhà Tần, cứ đứng khóc tại đền nhà Tần bảy ngày đêm, nhà Tần mới chịu sai binh đánh giúp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!