Án giành gia tài

Tân Bình phủ quyền tri phủ, kiêm lý Bình Dương huyện, ti chức Nguyễn Hữu Đạo, Bẩm Vì việc kiện ruộng đất, đem lời tiêu khai kiết nghĩ bẩm tường: nguyên ngày 28 tháng 11 năm nay, có tên Lý Văn Tài là dân làng Hòa Hưng đầu đơn kiện Trần Văn Trực, là dân … Đọc tiếp

Án ăn trộm

Tri phủ Hoằng Trị, gồm hai huyện Bảo Hựu, Bảo An, họ Trương, kiết nghĩ án ăn trộm có tang tài. Năm ngoái ngày 20 tháng chạp, có cai tổng Bảo Thành, là Võ Văn Khoa; thôn trưởng Lương Mỹ, là Nguyễn Văn Lợi; hương thân là Nguyễn Đức Bài, giải nạp hai người cùng … Đọc tiếp

Phép dạy con

Dạy con trai chín phép là: siêng học, chọn bạn, chớ nhiều lời, tập chường thưa, biết lễ nghĩa liêm sĩ, nết tới lui nghiêm trang, đừng ham  chơi bời, biết giữ mình, gặp việc có kiến thức. Dạy gái chín phép: tập nữ công (như thêu tiểu vá may) thuộc việc nấu nướng, học … Đọc tiếp

Nhơn tình

Giàu sang, sống lâu, nhơn tình càng được càng không nhàm. Đất Mân Trung có quan Thái thú tên là Lâm Xuân Trạch, sống một trăm bốn tuổi. Thuở người được chín mươi chín tuổi, người trong làng tới mầng tuổi, chúc cho người sống một trăm năm. Quan thái thú giận rồi lại cười … Đọc tiếp

error: Content is protected !!