Phép dạy con

Dạy con trai chín phép là: siêng học, chọn bạn, chớ nhiều lời, tập chường thưa, biết lễ nghĩa liêm sĩ, nết tới lui nghiêm trang, đừng ham  chơi bời, biết giữ mình, gặp việc có kiến thức.

Dạy gái chín phép: tập nữ công (như thêu tiểu vá may) thuộc việc nấu nướng, học bút toán, ăn nói dịu dàng cẩn thận, phòng buồng phân biệt sạch sẽ, chớ hát hỏng ngâm nga, nghe chuyện đâu bỏ đó, kính thờ kẻ lớn cùng kẻ bề trên, răn mình chớ biếng nhác.

Già học mà trẻ chẳng học; kẻ tơ lại đuổi con cháu người ta đi thi đi khóa, mà nhà mình chẳng học; giàu tiết kiệm mà nghèo lại xa xí; kẻ ăn rau lo sợ mà người ăn thịt không lo; thầy tu ăn mặn, bổn đạo ăn chay; con nhà giàu sang về nhà chồng thủ lễ pháp, ăn khô lạt; con nhà bần tiện làm dâu mà chẳng biết tốt xấu, ấy là những điều phải răn mình.

Ít uống rượu nhiều ăn cháo; nhiều ăn rau, ít ăn thịt; ít mở miệng, nhiều nhắm mắt; năng tắm rửa, ít trau giồi; ít chung chạ, nhiều riêng tư; ít vàng bạc nhiều sách vở: ít cầu danh nhiều nhịn nhục; ít ham sang nhiều làm phước; tiện nghi hưu tái vãn, sanh việc chẳng bằng không.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!