098 – Quế Lâm trừ dạ (1)

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Tây Chân thủ tuế nhược tình hà,

Thủy điểm bồn đăng kiểm mấn bà.

Nghinh tống niên quang bằng lẫm tửu,

Khu trừ khách lệ sảnh lân na.

Địch mai tuyết trọng hương phong thiểu,

Sơn quán tiêu hung bộc trúc đa.

Minh nhật tiêu hoa nan viễn hiến,

Lữ đình thần tử thán tha đà.

Dịch nghĩa: Đêm trừ tịch ở Quế Lâm

Ở Tây Chân đón giao thừa tình như thế nào,

Nước rỏ đèn chậu, kiểm lại mái tóc bạc.

Đón năm mới tiễn năm cũ, dựa vào rượu trong kho,

Khu trừ ôn dịch, nơi đất khách nhờ nhà hàng xóm tống quan ôn.

Trạm mai tuyết nặng, gió thơm ít,

Quán núi quỷ một chân hung dữ, tiếng pháo tre nhiều.

Ngày mai hoa hồ tiêu xa xôi khó dâng,

Đình nơi đất khách, kẻ bầy tôi than nỗi lần lữa.

Chú thích

(1): Quế Lâm: Thành phố ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hoài Anh dịch thơ

Ở Tây Chân đón giao thừa,

Đèn chậu soi tóc bạc phơ chạnh buồn.

Rượu kho sẵn đó dùng luôn,

Khử tà: đàn tống quan ôn láng giềng.

Trạm mai tuyết nặng gió im,

Pháo ran quỷ núi quán đêm chạy liền.

Hoa tiêu khó hiến dâng lên,

Tháng ngày lần lữa, lòng riêng ngậm ngùi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!