099 – Đăng Thê Hà sơn tự

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm (*)

Quế tỉnh tiền đông trú sứ xa,

Trọng xuân kim thủy bộ Thê Hà.

Đào tình trúc lục tôn trung tửu,

Ngộ khách đào hồng dã ngoại hoa.

Nộn Ngọc tuyền trừng mông dưỡng thủy,

Quan Âm lâu tịnh giác mê gia.

Hành nhân bất tận đăng lâm cảm,

Nam bắc huyền huyền thiên nhất nhai.

Dịch nghĩa: Lên chùa núi Thê Hà

Tỉnh Quế mùa đông trước dừng xe sứ,

Tháng hai năm nay lần đầu bước lên núi Thê Hà.

Gây tình, trúc biếc rượu trong chén,

Làm vui cho khách hoa đào hồng ngoài đồng.

Suối Nộn Ngọc trong vắt được hưởng nước nuôi dưỡng,

Lầu Quan Âm thanh tịnh giác ngộ cho người thoát khỏi bến mê.

Người đi đường có cái cảm vô tận về việc leo lên núi,

Nam Bắc xa xôi cách trở chân trời.

Hoài Anh dịch thơ

Tỉnh Quế đông trước tạm ngơi,

Giữa xuân nay lại lên chơi Thê Hà.

Gây tình, chén rượu, trúc xòa,

Làm vui cho khách màu hoa đào, hồng.

Suối Nộn Ngọc nước mát trong,

Lầu Quan Âm tịnh rửa lòng tục thanh.

Thú lên cao quyến rũ mình,

Bắc Nam cách trở bỗng hình như  quên.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!