097 – Dạ tọa

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Khách dạ bất thành mi,

Du du vạn lý tâm.

Phong lai tri hộ khích,

Đăng tận giác canh thâm.

Học dị tương mai bốc,

Xao thi đối tuyết ngâm.

Náo trai tuần tiếu dịch,

Cảnh thác la hàn âm.

Dịch nghĩa: Ngồi trong đêm

Đêm đất khách không thành mộng,

Lòng vạn dặm mênh mang.

Gió vào biết canh đã khuya.

Học dễ đem cành mai ra bói,

Sửa thơ ngâm trước tuyết.

Làm huyên náo nhà là lính đi tuần,

Tiếng mõ canh phòng vang lên.

Hoài Anh dịch thơ

Đêm đất khách mộng chẳng thành,

Tấm lòng vạn dặm mông mênh không bờ.

Qua khe cửa hở gió lùa,

Đèn lụi tàn biết bây giờ đã khuya.

Bói cành mai học khó chi,

Sửa xong đối tuyết ngâm thi mấy vần.

Ồn nhà tốp lính đi tuần,

Mõ khua từng tiếng vang rân canh phòng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!