Bút dạ

Bút có vỏ nhựa, ruột bút là một ống xốp chứa mực dẫn ra đầu bút làm bằng chất liệu tổng hợp. Bút dạ có nhiều màu, thường được dùng để viết, vẽ, đánh dấu.

Có nhiều loại bút dạ: bút dạ vẽ trên giấy, bút dạ chứa màu phát quang dùng để đánh dấu các đề mục, bút dạ vẽ trên bảng mi-ca, …

Đặc điểm của bút dạ là màu tươi, khó tẩy xóa, khó pha trộn màu, khó vẽ vờn khối nhưng phù hợp với cách tô mảng màu phẳng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!