Bút chổi (Tiếng Anh: Hair brush)

Bút dùng để phủi sạch mặt tranh, quét nền, bồi tranh, thếp vàng, quang dầu, … Lúc đầu, bút chổi làm bằng lông con lửng, dùng để quệt xà phòng khi người ta cạo râu, nên bút có tên là blaireau (nghĩa là con lửng – một loại Chồn, Cáo).

Ngày nay, người ta cải tiến làm bút chì bằng các loại lông thú mềm hoặc sợi hóa học để đảm bảo lông bút luôn mềm, bằng đầu, to bản.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!