Bố cục (Tiếng Anh: Composition)

Sự sắp xếp kích thước và tương quan của những đường nét, hình dáng, màu sắc các vật thể trong một tác phẩm. Nói cách khác, bố cục chính là sự sắp xếp tất cả các yếu tố ngôn ngữ tạo hình để xây dựng nên ột tác phẩm, làm nổi rõ ý đồ sáng tác của nghệ sĩ.

Ví dụ như trong tác phẩm hội họa, những yếu tố xây dựng nên một bức tranh là sự hài hòa của màu sắc, đường nét, sự phân phối đậm nhạt, ánh sáng, bóng tối, sự cân đối hình thể và vị trí các nhân vật đặt trong tranh, …

Họa sĩ là người quyết định sự sắp xếp vị trí và mối liên quan giữa các yêu tố trên vào tranh để tạo được những bố cục đẹp, độc đáo dựa trên ý tưởng sáng tác của mình.

Trong giờ học mỹ thuật, thuật ngữ bố cục luôn được đề cập tới nhằm hướng cho học sinh, sinh viên học cách sắp xếp các yếu tố tạo hình vào trong một khổ giấy, một trang vở, một khung vải.

Từ bố cục được dùng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, ví dụ trong kiến trúc, trong nhiếp ảnh, trong thiết kế sân khấu, …

Viết một bình luận

error: Content is protected !!