Biểu trưng (Tiếng Anh: Emblem)

Biểu trưng là những ký hiệu và hình ảnh tượng trưng, biểu thị một đối tượng hoặc một một ý niệm nào đó, có chức năng chuyển tải thông tin trực tiếp tới thị giác. Có nhiều dạng biểu trưng: biểu trưng cho một nghềxã hội; ; biểu trưng cho một tổ chức; biểu trưng cho thuộc tính của một vật thể, …

Ví dụ: Bức tranh Bồ câu và hòa bình, hoàn thành năm 1949 của Picasso đã trở thành biểu trưng cho khát vọng hòa bình trong Đại hội liên hoan thanh niên sinh viên thế giới tại Berlin, Đức năm 1951.

Ngày nay, biểu trưng đã trở thành một thể loại đặc biệt vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính thực dụng. Ngôn ngữ nghệ thuật của biểu trưng gồm: tính ẩn dụ, tinh hàm súc, tính độc đáo, tính trang trọng, tính biểu cảm, tính thời đại. Việc nghiên cứu và sáng tạo các biểu trưng cần nắm được các đặc thù trên thì mới mang lại hiệu quả cao. Các biểu trưng được in trên các nhãn, mác hàng hóa còn được gọi là nhãn hiệu, logo.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!