Bảo tàng (Tiếng Anh: Museum)

Bảo tàng là nơi trưng bày, lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật, những đồ vật có giá trị về mặt văn hóa nghệ thuật, khoa học hoặc kỹ thuật trong lịch sử phát triển một ngành hay một quốc gia, một dân tộc, một nhân vật nào đó, …

Ví dụ: Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn, Bảo tàng Dân tộc học,

Bảo tàng Louvre (Musée Louvre)

Viện bảo tàng nghệ thuật của Pháp, là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử và nền văn hóa Pháp. Tòa nhà đầu tiên hiện nay của Bảo tàng nằm trên bờ phải sông Seine do Philippe II Auguste (1165 – 1223) xây dựng năm 1190, khi đó được sử dụng làm pháo đài, kho quân khí và chứa tư trang, binh giáp, sách viết tay có trang trí, … của Hoàng gia. Theo thời gian, trải qua các triều đại, tòa nhà khi thì bị phá, lúc thì được tu bổ xây dựng thêm, chỉ có riêng các bộ sưu tập trong đó là ngày càng phong phú.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!