Bản can (Tiếng Anh: Tracing)

Bản can là bản vẽ đồ lại nét một hình vẽ có sẵn, bằng giấy can (một loại giấy trong đặt đè lên bản vẽ chính nhưng vẫn nhìn thấy rõ hình vẽ bên dưới). Trong khi làm bản can, người vẽ có thể sửa lại hoặc bổ sung hình vẽ theo ý định sáng tạo của mình. Bản can có nhiều công dụng: đồ lại bản nét của một bức tranh hoặc một bả vẽ thiết kế trang trí để dùng cho bản vẽ thể hiện; tiếp tục tìm thêm nhiều cách thể hiện cho một bản vẽ trang trí hoặc minh họa sách báo. Còn có một loại bản can kiểu khác nữa là poncif. Đây là bản can hình dùng kim châm thủng giấy can theo các nét đã vẽ ở dưới và được dùng trong phương pháp làm tranh ghép mảnh, tranh nề (tranh vẽ lên vữa khi còn ướt). Người ta đặt bản can lên trên mặt tranh thể hiện rồi dùng màu bột rắc lên, màu sẽ lọt qua các lỗ châm kim. Nhấc bản can ra, người ta thu được một bản hình bằng nét đã được can lên mặt tranh thể hiện.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!