Hình ảnh Mỹ Tho xưa

Tổng thể

Tỉnh Mỹ Tho cách Sài Gòn 72 km, chia ra 6 quận gồm 145 làng.

  • Bắc giáp Tân An, Đồng Tháp Mười; ranh giới không rõ rệt, đoán chừng các lùm cây vì là đất hoang không canh tác.
  • Đông giáp Gò Công, Cửa Tiểu, Cửa Đại và Biển Đông
  • Nam giáp sông Tiền (Cửu Long)
  • Tây Nam giáp Sa Đéc

Diện tích toàn tỉnh Mỹ Tho khoảng 223,660 ha. Chiều dài nhất được 115 km, chiều ngang 39 km.

Mỹ Tho có nhiều cù lao nổi trên sông Tiền, lớn nhất là cù lao Phú Túc dài độ 20 km.

Dân số gồm 325.000 người Việt, 11.050 người Hoa, 56 người Ấn Độ và 156 người Âu.

Giao thông

Tủng Mỹ Tho có 3 con kinh đào quan trọng:

  • Kinh xưa còn lại được nâng cấp thời Minh Mạng: ăn từ rạch Chanh qua kinh Bà Bèo, phía ven Đồng Tháp Mười.
  • Kinh xưa Bảo Định, Pháp gọi là kinh Bưu Trạm, dài 28 km: ăn từ Mỹ Tho qua Tân An.
  • Kinh Chợ Gạo do Pháp đào năm 1877, các tàu khách và ghe tải lúa gạo thường đi qua, rút ngắn đường thủy từ các tỉnh phía Hậu Giang lên Sài Gòn.

Mỹ Tho là trạm cuối cùng của đường xe lửa từ Sài Gòn xuống đồng bằng.

Kinh tế

Vùng đất cao phì nhiêu, sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây.

Đồng Tháp Mười chiếm 1/5 diện tích của tỉnh, bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm. Phần đất phía Nam là đất sét, do phù sa bồi đắp, không lũ lụt, thích hợp với ruộng lúa và vườn cây ăn trái. Phía này dễ sinh bệnh tật nhưng nhiều tôm cá.

Ruộng tốt chia manh mún, khoảng 28.800 điền chủ làm những mảng ruộng dưới 10 ha; 106 điền chủ làm những mảng ruộng trên 10 ha và 10 điền chủ làm trên 500 ha.


Phỏng theo tác giả Sơn Nam biên khảo

Viết một bình luận

error: Content is protected !!