Mãi thạch nghiên

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ủy ngã sinh bình đáo xứ tầm,

Thiên nhai cộng nhĩ khách trung ngâm.

Đoan Khê (1) bất hữu sanh thiên cổ,

Phiến thạch na năng trị vạn câm.

Dữ thế ninh tri vô đoạt mục,

Ư dư tối ái thị kiên tâm.

Đương minh Nhâm Tuất sơ đông nguyệt,

Vị quốc thù ân đáo Quế Lâm.

Dịch nghĩa: Mua nghiên đá

Thỏa lòng ta bình sinh tìm khắp chốn,

Nơi chân trời cùng mày bạn ngâm thơ đất khách.

Không có danh ngàn thuở như nghiên Đoan Khê,

Mảnh đá sao có thể đáng giá ngàn vàng.

Đành biết với đời không lộng lẫy lóa mắt,

Cứ như ta thích nhất là kiên tâm.

Khắc chữ: Tháng mười năm Nhâm Tuất,

Vì đền ơn nước đến Quế Lâm.

Chú thích

(1): Đoan Khê: nơi sản xuất nghiên đá nổi tiếng ở Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay.

Hoài Anh dịch thơ

Bình sinh tìm kiếm khắp vùng,

Có mày: đất khách bạn cùng ngâm thơ.

Không danh như Đoan Khê xưa,

Mảnh đá sao đáng giá mua nghìn vàng.

Nhìn không lóa mắt rỡ ràng,

Với ta thích nhất: tâm càng phải kiên.

Khắc: đầu đông Nhâm Tuất niên,

Đáp đền ơn nước tới miền Quế Lâm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!