Kỳ thất

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Khứ lộ vô tam nguyệt,

Ly gia dĩ nhất niên.

Quân ân đa sủng tứ,

Thần tội tại lưu liên.

Bách ưu hà xứ kết,

Ngũ dạ bất thành miên.

Tố lý hạnh bình địa,

Nhu vu tửu thực thiên.

Dịch nghĩa: Bài bảy

Đường đi không có tháng ba,

Rời nhà đã một năm.

Ơn vua yêu ban tứ nhiều,

Tội của thần là ở chỗ nấn ná lâu.

Trăm mối lo kết lại chỗ nào,

Năm canh không sao ngủ được.

Giày vải trắng may mà như đi trên đất bằng,

Cái cần là trời rượu thịt (đồ ăn uống).

Hoài Anh dịch thơ

Đường đi không có tháng ba,

Rời nhà tính lại chốc đà một năm.

Ơn vua mưa móc tưới đằm,

Bởi tôi nấn ná lỗi lầm xiết bao.

Trăm mối lo kết chỗ nào,

Năm canh trằn trọc ngủ sao giấc lành.

May đường bằng phẳng thênh thênh,

Cần trời rượu thịt sẵn dành cho ta.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!