Kỳ nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Vi tài thù thịnh thế,

Cô ảnh đối tàn giang.

Trực dĩ quân vương sự,

Nan lai phụ mẫu bang (1).

Hàn chung minh cổ tự,

Viễn khách ngọa thương giang.

Sổ điểm mai hoa lạc (2),

Sơn thành cố quốc xoang.

Dịch nghĩa: Bài hai

Tài mọn đáp đền đời thịnh,

Bóng lẻ đối chiếc thạp cũ.

Mãi lo việc quân vương,

Khó tới nước cha mẹ.

Chuông lạnh ngân chùa cổ,

Viễn khách nằm ở sông xanh.

Mấy điểm hoa mai rụng,

Điệu của nước cũ ở thành núi.

Chú thích

(1): (Chú thích của Ngô Nhơn Tĩnh) Tổ quán ở huyện Sơn Âm, Chiết Giang.

(2): Mai hoa lạc cũng là tên một điệu nhạc.

Hoài Anh dịch thơ

Tài mọn đáp đời thịnh,

Bóng lẻ đối lu tàn.

Việc quân vương mải gánh,

Nước cha mẹ khó sang.

Chuông lạnh ngân chùa cổ,

Viễn khách ngủ thương giang.

Mấy điểm hoa mai rụng,

Điệu nước cũ nghe vang.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!