Họa Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thuyết đáo đương thời tứ dĩ huân,

Nhất tôn biệt tửu ý trung nhân.

Bạch quy thâm động vân thiên mộ,

Lục nhiễm trường đình liễu ngạn tân.

Hồ hải nan cùng thiên lý niệm,

Phong vân dị lão bánh ưu thân.

Mẫu đơn khẳng hứa tài Nam thổ,

Cao chiếm biên phương vũ lộ xuân.

Dịch nghĩa: Họa nguyên vận thơ từ biệt của Trương Nẫm Khê

Nói đến lúc bấy giờ tứ đã say nồng,

Một chén rượu từ biệt người bạn tri kỷ.

Trắng về động sâu, mây trời tối,

Biếc nhuộm trường đình, sắc liễu mới trên bờ.

Hồ hải không cạn ý nghĩ nghìn dặm,

Gió mấy khiến tấm thân trăm mối lo dễ già.

Mẫu đơn nếu chịu trồng ở đất nước Nam,

Coa chiếm mưa móc mùa xuân ở cõi biên.

Hoài Anh dịch thơ

Bây giờ tứ đã nồng say,

Tặng người tri kỷ chén này biệt nhau.

Trắng mây về tít động sâu,

Biếc trường đình nhuộm sắc màu liễu tươi.

Ý nghìn dặm chẳng cạn vơi,

Thân lo trăm mối, khiến người già tom.

Mẫu đơn nếu trồng đất Nam,

Chiếm xuân mưa móc sớm hôm đượm nhuần.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!