Hiểu khởi

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hô đồng thiêm thán thả phần hương,

Hốt thính thôn kê báo hiểu mang.

Vạn lý sơn hà khai thụ sắc,

Thiên gia môn hộ yểm xuân quang.

Phong vi thúy liễu oanh thanh tế,

Lộ lãnh thanh tùng hạc mộng trường.

Mạc quái phù vân nhàn xuất tụ,

Nhân sinh hà sự tại tha hương.

Dịch nghĩa: Sáng trở dậy

Gọi trẻ thêm than lại đốt hương,

Bỗng nghe gà thôn báo sáng bận rộn.

Ngàn dặm núi sông rạng sắc ban mai,

Ngàn nhà cửa giấu ánh xuân quang.

Gió nhẹ liễu biếc tiếng oanh nhỏ,

Móc lạnh tùng xanh mộng hạc dài.

Hèn chi mây nổi nhàn ra khỏi núi,

Đời người việc chi mà phải ở tha hương.

Hoài Anh dịch thơ

Gọi trẻ thêm than, đốt hương,

Bỗng nghe gà háy rộn vang thôn ngoài.

Núi sông rạng sắc ban mai,

Ngàn nhà cửa giấu ánh trời mùa xuân.

Oanh hót nhẹ, gió liễu vần,

Mộng hạc dài, móc lạnh thân tùng già.

Phù vân nhàn tự núi ra,

Đời người có việc mà tha hương?


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!