Hà Bắc đạo trung hiểu hành

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thụ sắc thương thương thảo sắc hôn,

Kê minh đài thượng sổ thanh huyên.

Hiểu phong đạm đăng xuy trần lự,

Cố quốc phân minh tục mộng hồn.

Liễu ủng bình đầu tân khách xá,

Hoa hương lậu thất cổ nhân thôn.

Ngọc tiên tiếu chỉ thần tinh lạc,

Kỷ xứ lâu đài thượng yểm môn.

Dịch nghĩa: Trên đường Hà Bắc đi sớm

Sắc cây xanh xanh sắc cỏ tối,

Mấy tiếng gà gáy ồn trên đài.

Gio1 sớm man mác thổi đi ưu phiền cõi trần,

Nối lại giấc mộng thấy rành rành nước cũ.

Liễu che rợp quán khách mới mái bằng,

Hương hoa ngôi nhà sơ sài như thôn của người đời cổ.

Roi ngọc cười chỉ sao sớm rụng,

Mấy chốn lâu đài còn đóng cửa.

Hoài Anh dịch thơ

Sắc cây xanh sắc cỏ vàng,

Tiếng gà gáy sớm rộn vang trên đài.

Gió mai thổi sạch trần hoài,

Mộng hồn nước cũ mấy hồi thiết tha.

Mái bằng quán khách liễu xòa,

Giống thôn người cổ căn nhà đơn sơ.

Vung roi chỉ sao lặn mờ,

Lâu đài cửa vẫn đóng trơ im lìm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!