Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Mãn thành xuân sắc tống chinh an,

Bán cú tâm đầu dục thoại nan.

Vị tín lâm dân sư Tử Sản, (1)

Cảm tương thị nghĩa hiệu Phùng Hoan. (2)

Giang sơn hữu ý vân tương tịnh,

Thiên địa vô tâm vật tự nhàn.

Thử khứ dĩ kỳ mai nguyệt hội,

Hưu tương bôi tửu xướng Dương quan. (3)

Dịch nghĩa: Đáp nguyên vận bài thơ các bạn tặng lúc từ biệt

Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an,

Nửa câu tâm tình muốn nói nhưng khó khăn.

Chưa tin mình có thể noi gương Tử Sản lo cho dân,

Nhưng dám bắt chước Phùng Hoan làm điều nghĩa.

Non sông có ý, mây quang sạch,

Trời đất vô tâm mà vật tự nhàn.

Lần này đi hẹn sẽ trở về vào tháng mai nở,

Thôi khỏi phải nâng chén rượu hát khúc Dương quan.

Chú thích

(1): Tử Sản: còn gọi là Công Tôn Kiều, một vị quan vào thời cuối Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

(2): Phùng Hoan: người đời Xuân Thu, làm gia khách của Mạnh Thường Quân (theo lịch sử Trung Quốc).

(30: Bài Vị thành khúc của Vương Duy đời Đường trong lịch sử Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an,

Khó nói tâm tình dạ chứa chan.

Chưa giúp được dân như Tử Sản,

Dám làm điều nghĩa giống Phùng Hoan.

Non sông có ý mây quang sạch,

Trời đất vô tâm vật tự nhàn.

Hẹn tới ngày về mai nở đẹp,

Khỏi cần nâng chén hát Dương quan.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!