Áo Môn lữ thụ Xuân Hòa Đường thư hoài

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Bạch vân hoàng diệp lưỡng du du,

Bách cảm liệu nhân thảm đạm thu.

Thiên nhược hữu tình ưng cộng lão,

Địa như vô hận diệc sinh sầu.

Tiêu tiêu cổ mộc sơn xuyên lạc,

Cổn cổn trường giang trú dạ lưu.

Vị bốc tha niên như nguyện phủ,

Kỷ hồi trù trướng độc đăng lâu.

Dịch nghĩa: Đất khách Áo Môn trọ ở Xuân Hòa Đường viết tả nỗi lòng

Mây trắng lá vàng cùng man mác,

Trăm mối cảm trêu ghẹo người mùa thu thảm đạm.

Trời nếu hữu tình nên cùng già,

Đất nếu không có hận cũng sinh sầu.

Rào rào lá cây cổ rụng xuống núi sông,

Cuồn cuộn sông dài chảy suốt đêm ngày.

Chưa biết năm khác có như nguyện hay không,

Mấy phen bồi hồi một mình lên lầu.

Hoài Anh dịch thơ

Lá vàng mây trắng chơi vơi,

Thu sang trăm mối cảm hoài gợi trêu.

Trời hữu tình, nên già theo,

Đất không hận, bỗng sinh sầu, lạ thay!

Rào rào lá đổ nghìn cây,

Sông dài cuồn cuộn đêm ngày liên miên.

Năm sau biết có như nguyền,

Mấy phen buồn, một mình lên trên lầu.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!